DRIVR

Online: Berekentool voor Snelheidsboetes

Er is slecht en goed nieuws voor wie recent door een blauwe struikrover op de bon werd geslingerd: op 2 april 2013 zijn de onmiddellijke inningen voor verkeersovertredingen met 10% gestegen, maar de tarieven voor snelheidsovertredingen (nog) niet. In afwachting van het verdict kan je het bedrag van je snelheidsboete zelf berekenen via een nieuwe online tool, om zo de financiële gevolgen van de bewuste aflaat overschrijving op voorhand te kunnen inschatten.

boete berekenen

OVERZICHT

Overtredingen van de 1e, 2e en 3e graad

Bij een overtreding van de eerste graad (vb. richtingaanwijzer niet gebruiken) int de politie nu 55 euro i.p.v. 50 euro. Een overtreding van tweede graad (vb. niet dragen van veiligheidsgordel of door het oranje rijden) kost een verkeersovertreder 110 i.p.v. 100 euro. Wie een overtreding van derde graad begaat (vb. door het rood rijden) betaalt 165 euro, 15 euro meer dan vroeger.

Overtredingen van de 4e graag

Ook de boetes voor overtredingen van vierde graad stijgen; en dat tot 330 euro. Vandaag is dat nog 300 euro. Let op, bij overtredingen van vierde graad is onmiddellijke inning voor inwoners van België uitgesloten. Dat is ook het geval wanneer de totale som bij onmiddellijke inning meer dan 330 euro (voorheen 300 euro) bedraagt.

Betrapt onder invloed

Wie stuurt of begeleidt met het oog op scholing onder invloed van alcohol (bij ademanalyse een alcoholconcentratie van minstens 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveloaire lucht of bij bloedafname minstens 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed) blijft voorlopig 150 euro neerleggen bij onmiddellijke inning. Dit bedrag werd voorheen reeds verhoogd tot 150 euro (zie de Wet 28.12.2011 – BS 30.12.2011), maar de (niet-noodzakelijke) aanpassing per KB werd nu pas doorgevoerd. Dit bedrag van 150 euro wordt echter niet meegerekend in het maximumbedrag van 330 euro voor onmiddellijke inning.

Voor de buitenlanders

De geïnde som voor buitenlanders aan wie één of meerdere overtredingen ten laste worden gelegd, mag maximum 825 euro bedragen. Tot op vandaag was dit 750 euro. Wanneer het uitsluitend gaat om meerdere overtredingen van eerste of tweede graad wordt de maximumsom beperkt tot 385 euro (voorheen 350 euro).

Snelheidsovertredingen

Voor snelheidsovertredingen zijn er geen wijzigingen. Overtreders betalen bij onmiddellijke inning nog steeds 50 euro voor de eerste 10km uur te snel. Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, in een schoolomgeving, woonerf en erf wordt die 50 euro telkens met 10 euro verhoogd voor elke bijkomende km/u te snel. In alle andere gevallen wordt die 50 euro verhoogd met 5 euro per bijkomende km/u te snel.

[Bron & link: Snelheidsboete berekenen]

Share Button

One Response

 1. Ken Divjak says:

  Volledigheidshalve: de verschillende graden met enkele voorbeelden

  GRAAD 1 = € 55.00

  – gordel niet dragen
  – richtingsaanwijzers niet gebruiken wanneer verplicht
  – ‘s nachts zonder verlichting fietsen
  – onrechtmatig op busstrook rijden
  – onrechtmatig op pechstrook rijden

  GRAAD 2 – onrechtstreeks gevaar = € 110.00

  – oranje verkeerslicht negeren
  – als bestuurder bellen met de gsm in de hand
  – rechts inhalen waar dit verboden is
  – veiligheidsafstand vrachtwagens niet naleven
  – achtermistlichten niet aanzetten wanneer verplicht
  – gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren (bepaalde gevallen)
  – onrechtmatig parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap

  GRAAD 3 – rechtstreeks gevaar = € 165.00

  – rood verkeerslicht negeren
  – inhaalverbod niet naleven
  – dubbel inhalen waar dit verboden is
  – inhalen nabij een oversteekplaats
  – voetgangers of fietsers in gevaar brengen
  – regels betreffende het kruisen niet naleven

  GRAAD 4 – onvermijdelijk gevaar = NAAR DE RECHTBANK

  – links inhalen op een helling of in een bocht
  – aansporen tot overdreven snel rijden
  – verkeerstekens op een overweg negeren
  – rechtsomkeer maken op een autosnelweg
  – straatraces

Leave a Reply