Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

 

We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

UPDATE 16/02/2012: De definitieve regeling is eindelijk bekend, de rekentool online!

Men dient 3 perioden van datum van eerste inschrijvingte onderscheiden:

1ste periode: voor 1 maart 2012

Hier geldt de oude BIV regeling. Deze regeling kan u terugvinden op onze site onder de rubriek Belasting op inverkeerstelling‘.

2de periode: van 1 maart 2012 tot en met 30 april 2012

Een korte overgangsperiode van twee maanden wordt ingevoerd waarbinnen twee berekeningsformules naast elkaar zullen bestaan.

Beide formules gebruiken dezelfde milieukenmerken (CO2-uitstoot, uitstoot fijn stof, brandstoftype, euronorm en aanwezigheid roetfilter) maar met verschillende waarden.

Tijdens deze overgangsperiode zal de Vlaamse Belastingdienst automatisch de voor de belastingplichtige meest voordelige berekening toepassen.

Berekening:

De BIV wordt voor de volle 100% berekend op basis van de 2 hierboven vermelde formules.

3de periode: vanaf 1 mei 2012

De BIV wordt onmiddellijk voor de volle 100% op basis van de milieukenmerken van het voertuig berekend voor nieuwe voertuigen die voor de eerste maal vanaf 1 mei 2012 in het verkeer gebracht worden.

UPDATE 02/02/12: De ontwerptekst zoals eind november ’11 goedgekeurd is gewijzigd

In het kader van de goedkeuringsprocedure in het Vlaams Parlement werden op 31 januari 2012 in de verenigde commissievergadering (bevoegd voor Financiën en voor Leefmilieu) een aantal aanpassingen aan de berekeningsformule van de nieuwe belasting op inverkeerstelling (BIV) voorgesteld. De gewijzigde regelgeving moet aansluitend verder nog in de plenaire vergadering van het Parlement worden behandeld. Pas na goedkeuring door het voltallige Vlaams Parlement zijn de voorgestelde wijzigingen definitief.

Gezien de reële NOx-emissies van euro 3 t/m euro 5 dieselwagens merkelijk hoger liggen dan de officieel vastgelegde NOx-limietwaarden van deze euronormen, wordt in het finale BIV-voorstel het gewicht van de NOx-component voor euro 3 t/m euro 5 dieselwagens gelijkgesteld aan deze van euro 2 dieselwagens

Gezien dit neerkomt op een belastingverhoging, werd een compensatie doorgevoerd door een mildering van de CO2-component teneinde de budgetneutraliteit te handhaven

De nieuwe BIV zal zoals eerder aangekondigd in werking treden op 1 maart 2012. Er is echter een overgangsperiode voorzien van 1 maart tot 30 april 2012, waarin ook het eerdere BIV-voorstel van november 2011 geldt. Gedurende deze periode zal de fiscus ambtshalve het laagste tarief toepassen van beide regelingen

Vanaf 1 januari 2012 wordt de BIV voor particulieren hervormd. Vanaf dan houdt men bij de bepaling van de belastbare grondslag rekening met de milieukenmerken van het voertuig: het brandstoftype, de Euronorm (luchtkwaliteit) en de CO2– uitstoot (klimaat). Via deze ingrijpende wijziging van de berekeningswijze van de BIV wil de Vlaamse Regering de bevolking aanzetten om haar aankoopgedrag inzake voertuigen te wijzigen en haar overtuigen om voor een schone wagen (nieuw of tweedehands) te kiezen.