Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

 

We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Na maanden van vage overgangsregelingen is Di Rupo 1 eindelijk klaar met de hervorming van de Belasting op Inverkeerstelling. En die telt voortaan drie bedrijven: inschrijvingen voor 1 maart 2012, tussen 1 maart & 30 april 2012 en vanaf 1 mei 2012. Goed dan dat ze alledrie simuleerbaar zijn via een nieuwe calculator die zowel voor auto’s als moto’s, natuurijk personen als rechtspersonen geldt.

EINDELIJK: Bereken de nieuwe BIV op het Belastingsportaal Vlaanderen !

Men dient 3 perioden van datum van eerste inschrijving te onderscheiden:

1ste periode: voor 1 maart 2012

Hier geldt de oude BIV regeling. Deze regeling kan u terugvinden op onze site onder de rubriek Belasting op inverkeerstelling‘.

2de periode: van 1 maart 2012 tot en met 30 april 2012

Een korte overgangsperiode van twee maanden wordt ingevoerd waarbinnen twee berekeningsformules naast elkaar zullen bestaan.

Beide formules gebruiken dezelfde milieukenmerken (CO2-uitstoot, uitstoot fijn stof, brandstoftype, euronorm en aanwezigheid roetfilter) maar met verschillende waarden.

Tijdens deze overgangsperiode zal de Vlaamse Belastingdienst automatisch de voor de belastingplichtige meest voordelige berekening toepassen.

Berekening:

De BIV wordt voor de volle 100% berekend op basis van de 2 hierboven vermelde formules.

3de periode: vanaf 1 mei 2012

De BIV wordt onmiddellijk voor de volle 100% op basis van de milieukenmerken van het voertuig berekend voor nieuwe voertuigen die voor de eerste maal vanaf 1 mei 2012 in het verkeer gebracht worden.

[Bron: Belastingsportaal Vlaanderen]