Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

 

We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Op het autosalon van Frankfurt noemde Bondskanselier Merkel Duitsland al in 2009 een leitmarkt voor de elektrische auto (EV). Voor Duitse autobouwers voorspelde ze zelfs een wereldleidende rol in de elektrificatie van het wegverkeer. In 2012, drie jaar later, werden in Duitsland in totaal 2465 elektrisch aangedreven modellen ingeschreven, waarvan geen enkele van Duitse makelij. Een marktaandeel van iets minder dan één percent…

Tegen 2020 zou de Bondsrepubliek één miljoen EV’s in het verkeer hebben gebracht. Om die doelstelling te halen moet tot 2020 de verkoop jaarlijks meer dan verdubbelen. In tegenstelling tot de meeste andere lidstaten biedt Duitsland geen premies bij aankoop van een EV. Zonder één Duits EV model op de markt heeft het weinig zin om met Duits belastinggeld de aankoop van in hoofdzaak Franco/Japanse modellen te subsidiëren. In lidstaten met premies bij de aankoop ligt het EV marktaandeel trouwens niet veel hoger.

De tegenvallende interesse voor de productie en verkoop van EV’s heeft verschillende oorzaken. Niet in het minst het industrieel onrealistisch businessmodel. Op de EV markt ligt de productiekost aanzienlijk hoger dan de marktprijs. Dat verschil moet worden bijgepast onder de vorm van subsidies bij de aankoop. In principe en ter bevordering van de elektromobiliteit, kunnen die subsidies niet anders dan overbruggend zijn. Tot op het ogenblik dat de vraag voldoende is gestegen en de productiekost door bijhorende schaalvoordelen naar een marktconform niveau is gedaald. In de hoop dat de overheid ondertussen haar subsidiebeleid niet wijzigt. Naar voorbeeld van het zonnepanelensyndroom.

Toegevoegde waarde
Dat is naast het probleem van de lage toegevoegde waarde: bij EV’s wordt de productie van motoren en batterijen uitbesteed. Goed voor meer dan de helft van de toegevoegde waarde. Voor Duitse autobouwers speelt bovendien de moeilijke overgang van de marketing van “autobahngeprufte” ecomodellen naar milieuvriendelijke ecomodellen. Anderzijds kunnen ook Duitse autobouwers zich niet ontrekken van hun morele plicht een bijdrage te leveren tot het oplossen van problemen zoals slinkende oliereserves en opwarming van het klimaat. Ook zonder een blijkbaar werkbaar businessmodel. Tot nog toe zijn ze erin geslaagd hun imago op dat gebied intact te houden door een succesvolle aankondigingpolitiek. Zonder tot nog toe één EV model op de markt te brengen.

De voorkeur voor een oplossing met zuiver elektrisch aangedreven auto’s is dan weer een politieke keuze. Die werd gemaakt op basis van het hoge, politiek zeer aantrekkelijke plug and play-gehalte van een batterij aangedreven auto. Autobouwers hoeven met bestaande technologie enkel een elektrische motor en batterij in te bouwen in een auto die via een stekker in het bestaande net kan worden opgeladen.

Dure en relatief weinig performante batterijen blijven de Achilleshiel waar een doorbraak wordt gehoopt. Doorbraken zijn per definitie onvoorspelbaar. Dat is buiten de noodzaak voor een oplossing voor een probleem van brandveiligheid van lithium-ion batterijen dat op dit ogenblik alle nieuwe Boeing 787-modellen aan de grond houdt. Voor het eerst in 34 jaar houdt een technisch probleem een volledige vloot vliegtuigen aan de grond. Het transport van lithium-ion batterijen als luchtvracht is trouwens verboden.

tesla model s

Overschat ecogeweten
Onbetrouwbaar marktonderzoek is een tweede verklaring. Het op de markt brengen van auto’s met alternatieve aandrijfsystemen, inclusief bijhorende ontwenningsverschijnselen, blijft een ingewikkeld marketingexperiment. Ervaring leert dat bij marktonderzoek over milieu gerelateerde producten het ecogeweten van de consument wordt overschat. Onderzoek naar koopintenties wordt dan notoir onbetrouwbaar. Ondervraagden geven sociaal verantwoorde antwoorden in lijn met courant politiek correct denken.

De Europese Commissie bevindt zich voor wat betreft de ontwikkeling van de EV markt in een staat van ontkenning. Zij erkent de problemen van te hoge prijzen, het lage niveau van koopbereidheid en ontoereikende laadinfrastructuur. De eerste twee factoren liggen buiten haar bereik. De Commissie heeft ook in het verleden weinig enthousiasme betoont voor een subsidiestrijd tussen de lidstaten. Zij erkent wel een vicieuze cirkel: “Er worden geen laadstations gebouwd omdat er niet genoeg elektrische auto’s zijn, en auto’s worden niet tegen aanvaardbare prijzen aangeboden, omdat er niet voldoene vraag naar is”. De Commissie zoekt de oplossing in de verbetering van de laadinfrastructuur.

Lidstaten worden verplicht om tegen 2020 een minimaal aantal publiek toegankelijke laadpunten te installeren. Voor ons land 21.000 tegenover de huidige 188. Of 793.000 laadstations voor de gehele EU tegen 2020. Dat zijn meer laadpalen dan het aantal EV’s dat volgens de meeste projecties tegen die tijd zal worden verkocht. De totale kost van 10,5 miljard euro zou volgens het plan kunnen worden gefinancierd via een brede, complexe waaier van bescherming van de belangen van eerste lijn investeerders, concessies, exclusiviteit verdragen, directe publieke steun, strategische allianties enz.

Verloren tijd en geld
Ondertussen gaat wel kostbare tijd en miljarden aan subsidies verloren aan een oplossing met een politiek goed liggend hoog plug and play-gehalte. Wereldwijd heeft dit geleid tot een subsidiewedstrijd die, al naar gelang de bron, varieert tussen de 30 en 50 miljard dollar. In Vlaanderen bleef de schade beperkt tot een 28,5 miljoen euro kostende ‘proeftuin’. Wat dat ook moge betekenen.

FCAR stelt zich als doel om door een koppeling van academische kennis aan praktische ervaring, een bijdrage te leveren tot het veilig stellen en verbeteren van de competitieve positie van de nationale assemblage-industrie. Met als voornaamste opgave de studie van productieprocessen en de economische, markt- en bedrijfsstrategische omgeving. Dit zowel voor de assemblage als voor toelevering. Voor meer info, klik HIER.