Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

 

We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Van toeval gesproken. Net wanneer de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu Ircel smogalarm slaat, zit ik in Parijs aan tafel met een milieuspecialist van PSA. Een Expert Dépollution om precies te zijn, wiens opdracht het is om de ecologische voetafdruk van de merkengroep te beperken. Als er in heel Frankrijk iemand is die mij in mensentaal kan vertellen waarom de Eifeltoren nauwelijks zichtbaar is vanop 500 m, dan is hij het wel. Dus stel ik de vraag die tegenwoordig op ieders lippen brandt: vanwaar het smogprobleem? smogalarm Blijkt dat er in de eerste plaats gedifferentieerd moet worden tussen zomersmog en wintersmog. Zomersmog ontstaat door een teveel aan ozon, wintersmog door een overdaad aan fijn stof. Aan het eerste kunnen we weinig veranderen, voor het tweede zijn we integraal verantwoordelijk. ’t Is te zeggen: wij en de ons omringende landen, want het gros van de slechte lucht is import van andere streken die hier door een gebrek aan wind blijft hangen. Komt daar nog bij dat de weersomstandigheden momenteel ideaal zijn voor de verhoogde concentraties die het alarm doen afgaan. Koude nachten gecombineerd met relatief warme dagen zorgen er – samen met een gebrek aan regen en wind – voor dat de smurrie pal boven de schoorstenen blijft hangen. Onze verbrandingsinstallaties nemen namelijk het gros van de fijnstofproductie voor hun rekening, terwijl de veestapel nog een fameuze schep CO2 bovenop doet. Sterker nog: volgens berekeningen van Peugeot & Citroën is de transportsector (in Frankrijk) slechts voor 14% van de luchtproblematiek verantwoordelijk. Tegenstanders van de corresponderende snelheidsbeperkingen tot 90 respectievelijk 50 km/h klagen vaak dat automobilisten gestraft wordt voor iets waar ze maar deels schuld aan hebben. En ergens is dat ook zo. Maar is die vraag van tel als de alarmdrempel overschreden wordt en mensen met een zwakke gezondheid gevaar lopen? Anders geformuleerd: ben je echt tegen het smogalarm als je weet minder fijn stof voor minder gezondheidsproblemen in de toekomst zorgt – ook bij je kwieke zelf? Aan de overige 76 % van de fijnstofbronnen kunnen we namelijk niet zomaar iets veranderen, daar is veel meer tijd voor nodig. De vraag is wel of een subtiele snelheidsaanpassing op termijn volstaat. Pendelaars stappen niet massaal over op het openbaar vervoer bij een smogalarm, ze gaan er alleen iets trager van rijden. En dat blijkt voor een probleem in de grootteorde van Parijs niet afdoende. Daarom heeft La Ville-Lumière de afgelopen week de helft van het wagenpark van de baan gehaald, alternerend tussen de even en de oneven kentekens. Willen we niet dat het bij ons zover komt, dan gaan we eens goed moeten nadenken over structurele oplossing beter dan pleisters op een wonde – te beginnen met dat fameuze autosolisme waar de forensende Belg zo sterk in zijn. Maar daarvoor zijn er natuurlijk alternatieven nodig. Wallonië heeft tijdens het smogalarm de bus alvast gratis gemaakt. Waarom de andere gewesten niet volgen met de tram en de trein?

Deze column staat ook als edito in AutoWeek 12 die nog tot 25 maart in de rekken ligt.