Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

 

We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Lag de versoepeling van het wettelijke statuut van de oldtimers in 2013 nog aan de basis van een verviervoudiging (!) aan inschrijvingen gedurende de voorbije twee jaar, dan zou de nieuwe regelgeving wel eens een rem kunnen zetten op die recente ‘oldtimergekte’. Dit keer geen voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de oldtimers, dan wel een poging tot uniformiteit op vlak van leeftijd en technische controles.

026_maroc_classic_asphalt_heritage_58

Tot op vandaag gelden de minimumleeftijd van 25 jaar en de eenmalige keuring – voor zover de wagen niet van eigenaar verandert – nog steeds als voorwaarden om een O-plaat te mogen opschroeven, inclusief alle fiscale voordelen. België heeft dus eigenlijk nog tijd tot 1 januari 2018 vooraleer het de Europese richtlijn in nationale wetgeving om moet zetten.

Wat gaat er precies veranderen? Let goed op!

Van zodra België de wetgeving invoert, wordt de minimumleeftijd voor oldtimers opgetrokken tot 30 jaar. De wagen moet dus vijf jaar ouder zijn vooraleer je de O-plaat kan aanvragen én wordt vanaf dan ook aan een periodieke keuring onderworpen. De tijdsinterval tussen die controles is door elke lidstaat afzonderlijk te bepalen. Voor oldtimers tussen de 25 en 30 jaar is er tenslotte ook een overgangsregeling, afhankelijk van waar je woont.

Sinds 1 januari 2016 worden de oldtimers jonger dan 30 jaar in Wallonië aan moderne tarieven belast, inclusief Ecomalus-belasting op basis van de CO2-uitstoot. Behalve als de wagen voor 1 januari al was ingeschreven. In Vlaanderen betaal je voorlopig nog steeds het lage forfaitaire bedrag voor verkeersbelasting en BIV, tot op het moment dat de Europese richtlijn op Federaal niveau wordt ingevoerd. Of er dan een overgangsmaatregel in werking zal treden, is voorlopig nog onduidelijk.

Samengevat

  • De minimumleeftijd gaat van 25 naar 30 jaar.
  • De eenmalige technische keuring wordt een periodieke controle.
  • Voor wagens ingeschreven in Wallonië na 1 januari betaal je moderne taksen.
  • Voor wagens ingeschreven in Vlaanderen, betaal je voorlopig nog de lage forfait.
  • België heeft nog tot 1 januari 2018 om de regelgeving in te voeren.

Het blijft dus nog even afwachten hoe België deze Europese richtlijn fiscaal zal interpreteren. De hogere minimumleeftijd vraagt momenteel om een overgangsmaatregel, al kunnen we de toevoeging van een periodieke keuring alleen maar toejuichen. Als die behoorlijk en efficiënt wordt uitgevoerd tenminste. Afwachten dus.

[Foto: Asphalt Heritage]