Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

 

We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Goed, ik ben een positivo. Dat maakt me geen naïeveling, maar wel iemand die er steeds van uit wil gaan dat mensen vanuit een goede intentie vertrekken bij het nemen van beslissingen. Zo sta ik ook ten opzichte van de overheid. Ik wil best geloven dat het gros van de politici het goed voor heeft met de burger. Al blijf ik me toch afvragen waarom het dan zo moeilijk is om een zinnige lange termijn politiek te voeren.

column_hoegroenisgroen

Bovenstaande bedenking is van toepassing op meerdere gebieden. Gezien dit DRIVR.be is, hou ik de focus dan ook op het beleid dat ons ambtenarenapparaat uitstippelt voor koning auto. Waar een tiental jaar geleden de massa door een fiscaal gunstig regime massaal overstag ging voor de zelfontbrander, mag diezelfde groep inwoners tegenwoordig heel wat centen ophoesten door een gewijzigde aanpak. Waar ooit CO2 en het verbruik doorslaggevende factoren waren, wordt er nu (eindelijk) ook rekening gehouden met de andere gassen die vrijkomen bij de verbranding van diesel. Recenter werd de kaart van de hybride getrokken. En nu komt men daar serieus op terug. Binnen een bedrijfscontext zijn er binnenkort slechts vier plug-inhybrides die nog in aanmerking komen voor een gunstig fiscaal regime. De nieuwe berekening stelt namelijk het aantal kWh per 100 kg voorop.

De puur elektrische auto, daar moeten we volgens onze beleidmakers naar toe. De verkoop van bolides met een conventionele verbrandingsmotor kreeg daarom een strikte houdbaarheidsdatum opgespeld. Het positieve? Er is een doel gesteld waarnaar gewerkt kan worden. Al is het jammer dat er niet meteen aandacht gaat naar de ongewenste bijwerkingen van die elektrificatie van ons wagenpark. Zo dient de stroom van ergens te komen natuurlijk. Momenteel ziet het ernaar uit dat we tegen 2020 het vooropgestelde doel van 13% behalen inzake duurzaam geproduceerde energie. Er zal nog heel wat wind langs de wieken glijden vooraleer de afgetapte stroom volledig groen is.

Als we vervolgens eens stilstaan bij de volledige levenscyclus van een wagen, blijkt ook daar dat groen niet altijd even groen is. Recent berekende het Trancik Lab van het Massachusetts Institute of Technology dat een elektrische wagen, van de eerste schroef tot aan de recyclage bij het fin de carrière, vervuilender is dan een kleine benzine tegenhanger. Om preciezer te zijn: een Tesla Model S P100D komt overall uit op 226 gram CO2 per kilometer, een Mitsubishi Mirage (Space Star bij ons) op 192 gram. Het zal niet verwonderen dat een BMW 750i xDrive de kroon spant met 385 gr CO2. Wat het onderzoek dus vooral aantoont is dat een elektrische bolide enkel tijdens de jaren dat hij rond rijdt milieuvriendelijk is. Tijdens de productie, en meer nog op het moment dat-ie afgeschreven is, is dat niet het geval. En daar staat men precies niet bij stil. Wat is de impact op het milieu van de mijnbouw die nodig is voor de grondstoffen voor de batterijen? Hoe kunnen deze accu’s op het einde van hun leven nog een duurzame rol spelen, en niet op een afvalberg terechtkomen?

Tenslotte zijn er ook nog enkele andere bedenkingen waar ik me niet van kan ontdoen. Wat bijvoorbeeld met de energieconsumptie als we volop aan het elektrisch sap gaan? Hoe zal er aan die gigantische vraag voldaan kunnen worden? En hoe gaan we ervoor zorgen dat een natuurramp niet ook een volledig land plat legt doordat de elektriciteitsproductie of het distributienetwerk geraakt wordt? En nog het meeste van al: zijn we niet bezig met een druppel op een hete plaat door zo op de kap van de vierwieler te zitten? Waar blijven de regelgevingen voor de scheep- en luchtvaart? De zestien grootste zeeschepen stoten samen namelijk meer vervuilende stoffen uit dan alle auto’s wereldwijd. Daarnaast schat men gezien de toenemende welvaart dat er tegen 2050 16 miljard mensen jaarlijks het vliegtuig zullen nuttigen. Een verzesvoudiging ten opzichte van 2010. En laat de luchtvaart nog zo’n sector zijn waar de woorden ‘uitstoot’ en ‘wetgeving’ nauwelijks in dezelfde zin voorkomen. Met die gedachte in het achterhoofd voel ik me alvast minder schuldig op het moment dat ik de tank nog eens ouderwets vol laat lopen.

[Foto: Pexels]