Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

 

We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Het is al bijna twee jaar geleden dat we de kersttafeldiscussie een duwtje in de rug gaven met ons item over de private (lokale) snelheidscontroles. De verwondering er omtrent zet zich echter gewoon voort nu de omvang van de inkomsten die vloeien naar de private partner duidelijk worden.

Ter herinnering, sinds 1 februari 2021 mogen gemeenten ook zelf GAS-boetes uitdelen voor overtredingen binnen de zones 30 en 50. Wat maakte dat de samenwerking TM TaaS – waaronder het bedrijf Trafiroad van de ‘Keizer van de wegwijzer’ Glenn Janssens – meteen op de kar sprong om deze taak voor gemeenten te organiseren. Kennelijk zouden alle Vlaamse gemeenten hiervoor in 2021 zijn aangeschreven.

Het ethisch probleem dat we hierbij twee jaar terug signaleerden is dat dit privaat bedrijf op een commissie per overtreding werkt. Toen werd gesteld dat liefst 24 euro van de 53 tot 163 euro die een dergelijke GAS-boete kon opleveren naar de private partner zou vloeien. Een werkwijze die uiteraard eenvoudigweg tot perverse effecten kan leiden, immers meer overtredingen betekent ook meer inkomsten voor dergelijk winstmaximaliserend privaat bedrijf. Het zal je dan niet verbazen dat TaaS dan ook kennelijk aan gemeenten vroeg om verkeersremmers weg te halen om een ‘betere meting’ mogelijk te maken, lees: de kans op een overtreding te vergroten. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers legde dit laatste gelukkig aan banden in 2022.

2021_drivr_zoute_grand_prix_02

Recent kwam de omvang van dit probleem nog eens aan het licht toen bleek dat in een kleine gemeente als Tremelo na vier maand -tussen april en juli 2023- bijna miljoen euro door een dergelijke trajectcontrole werd geïnd. Nog straffer, terwijl 432.146 euro ging naar de gemeente Tremelo, ging uitbater TaaS met het meeste geld, zijnde 448.767 euro lopen. Een situatie die tot misnoegde burgers leidde, ook omdat ze vasthouden aan 30 km/u tijdens de nacht absurd vonden en dat het van de wegen errond sluipwegen maakte (om de controle te vermijden). Op de lokale tv werd de werkwijze door het gemeentebestuur nog verdedigd door aan te geven dat de uitbating door TaaS uiteraard ook kosten kent. Echter, de hoogte van dat laatste kunnen we helaas niet verifiëren want TaaS is een ‘Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid’ zodat ze niet verplicht zijn een jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank. Mysterie troef aldus…

Voor mensen die in Tremelo tegen de lamp liepen is er evenwel hoop, de overeenkomst die is afgesloten tussen het privébedrijf en de gemeente werd opvallend genoeg niet besproken op de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen heeft de overeenkomst getekend, maar de gemeenteraad heeft er dus niet over kunnen oordelen en stemmen. De gouverneur van de provincie verklaarde de samenwerking daarom ook als ongeldig. Oppositiepartij MGB Tremelo-Baal wenst nu na te gaan of de ‘gedupeerden’ hun boete kunnen recupereren.

To be continued...