Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

 

We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Met 9 juni voor de deur maakte Gocar.be de balans op van de diverse partijvisies aangaande mobiliteit. Een greep uit de hoofdlijnen aan Vlaamse zijde.

We staan de komende jaren, op alle niveaus, voor flink wat uitdagingen. Het afbouwen van een overheidstekort in combinatie met de toenemende kost van vergrijzing alsook het opkrikken van bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs en kinderopvang lijkt een contradictorische en haast onmogelijke taak. Soms lijkt Jean-Luc Dehaene opnieuw tot leven wekken -voor het aantrekken van de riem zoals gebeurde in de jaren ’90- nog de makkelijkste oplossing. Mobiliteit lijkt daardoor wat ondergesneeuwd -zelfs bedolven onder discussies over woke- maar alle partijen nemen er niettemin een duidelijk standpunt over in.

NVA

 • Regionalisering van het spoorvervoer om vervolgens één geïntegreerd openbaar vervoersaanbod uit te tekenen met betere aansluitingen op tram of bus;
 • NVA wenst de invoering van het rijbewijs met punten alsook een automatisch rijbewijsslot dat werkt met digitale rijbewijzen;
 • De trajectcontroles door privébedrijven zijn ook een doorn in het oog van NVA, dat wenst dat dat private ondernemingen géén buitensporige winsten halen uit de gemeentelijke administratieve verkeersboetes, de gemeenten moeten daarenboven zelf kunnen bepalen waar de controles komen;
 • Voor NVA dient de omschakeling naar zero-emissiewagen er niet sneller te komen dan Europees verplicht. Zijnde, het Vlaamse verbod op de verkoop van thermische wagens vanaf 2029 – nochtans beslist in de Vlaamse regering met NVA – hoeft niet meer. Daarnaast is N-VA tegen een kilometerheffing voor personenwagens (Ben Weyts maakte hierover in 2019 reeds een bocht van 180 graden wegens geen draagvlak). Tot slot, op het vlak van tweedehandswagens wil N-VA werk maken van een Europees Car-Pass-systeem.

Vlaams Belang

 • Vlaams Belang is tegen het rekeningrijden en wil een algemeen wegenvignet invoeren dat de bestaande verkeersbelasting gedeeltelijk vervangt, waardoor ook buitenlanders betalen voor om de Belgische wegen te gebruiken. De lage-emissiezones in Gent, Brussel en Antwerpen moeten afgeschaft worden. Vlaams Belang wil de salariswagens geleidelijk vervangen door een mobiliteitsbudget;
 • De verplichte elektrificatie in Europa tegen 2035 (in Vlaanderen mogelijk zelfs 2029) ziet Vlaams Belang niet zitten. De overschakeling naar een elektrische wagen dient echter op vrijwillige basis te gebeuren;
 • Volgens Vlaams Belang mag de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom 90 km/u en op de autosnelweg 130 km/u bedragen tussen 23 en 6 uur. Grotendeels in lijn aldus met de recente evolutie in Nederland (na de ruk naar rechts ginds).

cd&v

 • Cd&v wil het bedrijfswagenpark volledig emissievrij maken. Daarnaast willen de christendemocraten het mobiliteitsbudget uitbreiden naar iedere werknemer. De partij streeft naar een eengemaakt openbaar vervoer waarbij je met dezelfde kaart het land kan doorkruisen per bus, trein of met de metro. Voor cd&v is de fiets ‘koning’ en de voetganger ‘keizer’. Zij verdienen een jaarlijks investeringsbudget van 500 miljoen euro voor veilige en kwaliteitsvolle infrastructuur;
 • Voor cd&v kunnen trajectcontroles bijdragen tot de verkeersveiligheid, maar ze dienen niet voor het voeden van de lokale portefeuille. Om de veiligheid te verbeteren, wil cd&v een rijbewijs met punten en dynamische maximumsnelheden op de wegen (naargelang files, weer, …).
 • Tot slot wil cd&v de autokeurings– en rijexamencentra in Vlaanderen hervormen, weg van de historische monopolies.

Open VLD

 • Open Vld is voorstander van een kilometerheffing die het gebruik van de wagen belast, eerder dan het bezit. De ‘slimheid’ van rekeningrijden zit in het tarief dat varieert op basis van diverse parameters, zoals spits- en daluren;
 • Om klaar te zijn voor elektrische auto’s wil Open Vld straatverlichtingspalen ombouwen tot laadpalen. De partij gelooft ook sterk in auto’s die bidirectioneel kunnen laden en in zelfrijdende voertuigen;
 • Slimme verkeerslichten die verbonden zijn met een computernetwerk moeten de doorstroming van het verkeer verbeteren. En ook de maximumsnelheden moeten meer rekening houden met de omstandigheden. Snelheidslimieten op alle ringwegen en filegevoelige snelwegen worden variabel, als het van Open Vld afhangt. Tegelijk wil de partij lokale overheden meer vrijheid en middelen geven om hun eigen mobiliteitsbeleid te voeren.

Groen

 • De partij wil evolueren naar minder wagens, met meer elektrische deelwagens. Sociale leasing moet de transitie naar elektrische wagens ondersteunen, terwijl ‘Voordeel Alle Aard’ op bedrijfswagens alsook grote en zware wagens ontmoedigd zouden worden;
 • Groen pleit voor maximaal 100 km/u op de snelweg. Auto’s moeten volgens Groen tevens automatisch begrensd worden op de maximumsnelheid. De technische tolerantie bij snelheidsmetingen wordt met Groen tevens verlaagd naar 3 km/u of 3% boven 100 km/u. Het rijbewijs zou tevens digitaal worden;
 • Daarnaast ijvert Groen voor een systeem van proportionele verkeersboetes, waarbij de hoogte afhangt van het inkomen. Ten slotte wil het voor heel het land een app waarmee je onveilige verkeerssituaties voor fietsers en voetgangers kunt melden.

Vooruit

 • Vooruit hanteert het STOP-principe, een rangorde voor vervoersvormen: eerst de Stappers, dan de Trappers en het Openbaar vervoer en tot slot de Personenwagens. Dat vertaalt zich in maatregelen zoals autoluwe centra, meer busbanen, eigen beddingen voor bus en tram en verkeerslichten die voorrang geven aan openbaar vervoer. Er moet ook één ticket komen voor het openbaar vervoer;
 • Rijden tijdens de spitsuren moet duurder worden, vindt Vooruit. Het wil een spitsheffing voor personenwagens invoeren, te betalen (als het woon-werkverkeer is) door de werkgevers. Daarnaast wil de socialistische partij minder bedrijfswagens;
 • Tevens pleit de partij ervoor om compacte elektrische wagens en laadinfrastructuur betaalbaar te maken voor de brede bevolking via sociale huur;
 • Bovendien wenst Vooruit de verkeersbelasting te verhogen naargelang de impact van voertuigen op de veiligheid van zachte weggebruikers. Daarnaast moet 30 km/u in de bebouwde kom de norm worden en pleit de partij voor een verbod op radarmeldingen, een veralgemening van fietszones en een rijbewijs met punten.

PVDA

 • PVDA zet vooral in op het openbaar vervoer van De Lijn en NMBS, dat beter én gratis moet (zijnde niet direct door de gebruiker te betalen maar uit belastinginkomsten). De partij wil één ticket voor trein, tram, bus, metro of veerboot en een veel betere afstemming van de verschillende vervoersmaatschappijen op elkaar;
 • PVDA is tegen het verhogen van accijnzen op brandstof en tegen kilometerheffingen of lage-emissiezones. Ze wensen geen verbod in te voeren op benzine- of dieselmotoren zolang elektrische auto’s duurder blijven en volgens hen geen waardig alternatief zijn. Daarnaast wil de partij jongeren 20 uur gratis praktische rijles geven;
 • Om de files te verminderen, wil PVDA een nationaal platform voor carpooling introduceren. Het systeem van bedrijfswagens wenst de partij uit te doven door geen nieuwe fiscale voordelen meer toe te staan.

Het volledige artikel is te vinden op Gocar.be