Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

 

We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

“Geen zorgen” zeg ik tegen de vriending, “met ons telefoonnummer achter de ruit mag de politie hoedanook niet takelen”. Het is 15 augustus en Oostende staat tjokvol auto’s. Het is ook prachtig weer en geen kat die eraan denkt om de kuststad op het middaguur te verlaten. Dan maar een steegje inrijden en een half vergaan verbodsteken aan de dienstingang van een café negeren. “Dus je bent zeker dat ze ons niet mogen takelen?!” klinkt het opnieuw. “100%” antwoord ik met mijn beste pokergezicht -“ze moeten ons eerst verwittigen”.

Terug thuis kan ik nauwelijks wachten om de legende van het telefoonnummer te verifiëren. Want laat ons eerlijk zijn: iedereen kent de truc maar niemand steekt er zijn hand voor in het vuur (en al zeker niet in de buidel). Na een kwartiertje googlen begin ik zelfs te denken dat het niet meer dan een legende is, tot ik eindelijk een interessante studie van de bestuurdersorganisatie VAB op de kop tik, getiteld “De heikele punten van takelen” en gedateerd op mei 2001:

1. Wanneer mag een auto worden weggesleept?

De wet stelt dat de politie een voertuig mag laten verplaatsen als de bestuurder een bevel om zijn auto te verplaatsen, negeert, alsook wanneer de bestuurder afwezig is. In het tweede geval zegt de wet echter niet expliciet in welke omstandigheden mag worden weggetakeld. Overigens wordt onder “afwezigheid” niet alleen verstaan dat de bestuurder niet bij zijn auto is, maar dat hij voor de politie niet te vinden is.

De meeste gemeenten (96%) laten takelen als de bewuste auto andere weggebruikers hindert. Maar 7% doet dat al voor een gewoon foutief geparkeerde auto, zonder dat er van enige hinder sprake is.

93% van de gemeenten beweert dat de politie steeds probeert om de bestuurder te vinden. De andere 7% laat de auto meteen takelen.

2. Mag een auto nog worden weggetakeld als de bestuurder intussen opduikt?

Neen, de bestuurder is immers niet afwezig, in de zin van de wet.

In de praktijk moet de bestuurder toch nagenoeg altijd betalen, zij het enkel de verplaatsingskosten van de takelfirma. In 7% van
de gevallen wordt alsnog het volle sleeptariefa angerekend.

4. Mag de takelfirma een auto bijhouden tot de bestuurder heeft betaald?

Takelfirma’s vragen de eigenaar van de weggesleepte auto veelal om onmiddellijk te betalen. Zolang die de factuur niet vereffent, weigeren ze de bewuste auto terug te geven. Men heeft het over het zgn. retentierecht. Maar noch de wetgeving noch de rechtspraak kennen de takelfirma’s enig retentierecht toe!

Toch weet 12% van de politiediensten niet dat de takelfirma het voertuig niet mag inhouden.

Ben je dus te vinden voor de politie, dan mag er in principe niet getakeld worden. Leg daarom altijd een telefoonnumer achter de ruit als je niet zeker bent of er al dan niet rechtsgeldig geparkeerd kan worden (door ontoereikende of ontbrekende signalisatie). Zo vermijd je in extremis een fikse boete en nog meer relatietherapie.